Program partnerski
Program Partnerski Fundacji Wideochirurgii

Głównymi celami Fundacji Wideochirurgii są:

• wspieranie programów edukacyjnych dla chirurgów i lekarzy innych specjalności
• działanie na rzecz wprowadzania nowych technologii i leków dla potrzeb leczenia chorych
• powołanie i wspieranie stałego rozwoju Wirtualnego Uniwersytetu Medycyny jako forum kształcenia lekarzy wszystkich specjalności. Wirtualny Uniwersytet Medycyny składać się będzie z Fakultetów w poszczególnych działach medycyny, które będą powoływane progresywnie w miarę swojego rozwoju. Sesje szkoleniowe Uniwersytetu będą prowadzone przez internet w postaci projekcji filmów lub wykładów poruszających najważniejsze problemy związane z leczenia chorych
• organizacja kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych. Filmy z tego wydarzenia będą wykorzystywane dla celów edukacyjnych Uniwersytetu a wydarzenie będzie promować działalność Fundacji w ogólnopolskich stacjach radiowych i telewizyjnych

Fundacja pragnie współpracować z przemysłem medycznym oraz wszelkimi organizacjami, które działają na rzecz rozwoju medycyny polskiej. Zakres współpracy Partnerskiej obejmowałby następujące formy współpracy na forum ogólnokrajowym i poza granicami kraju:

I. Możliwość bezpłatnych prezentacji nowości sprzętowych i leków w formie prezentacji multimedialnej w zakresie nowych technologii i nowości farmakologicznych dla potrzeb leczenia chorych na stronie internetowej Fundacji www.wideochirurgia.com.

II. Umieszczenie na stronie internetowej Fundacji aktywnego logo Partnera z możliwością bezpośredniego linku do strony internetowej Partnera

III. Umieszczenie na stronie internetowej Fundacji Wideochirurgii, w zakładce Arena Sponsorów, logo Partnera, mającego łączność z jego stroną internetową, na której będą umieszczone filmy i materiały promocyjne. Umożliwi to prezentację dowolnych produktów Partnera w dowolnej formie multimedialnej

IV. Umieszczenie logo Partnera w materiałach promujących Wirtualny Uniwersytet Medycyny oraz w czasie transmisji szkoleniowych sesji internetowych.

V. Umieszczenie logo Partnera w materiałach Fundacji promujących Międzynarodowy Festiwal Filmów Medycznych oraz na banerach medialnych w czasie jego trwania.

Propozycja dotyczy udziału Partnera we wszystkich elementach działalności Fundacji.

Licząc na współpracę z Fundacją Wideochirurgii i wspieranie Programu Edukacyjnego na rzecz rozwoju medycyny polskiej łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia

Prof. dr hab. med. Tadeusz Wróblewski
Prezes Fundacji Wideochirurgii
 
Arena sponsorów: