Adres do korespondencji:
Fundacja Wideochirurgii
Skrytka pocztowa 22
FUP 78, Al. KEN 19, 02-797 Warszawa
KRS: 0000383268
NIP: 9512339522
REGON: 142907514
Nr konta: 35 1020 1055 0000 9002 0270 3890
 
Fundacja
Fundacja Wideochirurgii została powołana w kwietniu 2011 w celu wspierania rozwoju nowoczesnych technik chirurgicznych, działania na rzecz wprowadzania nowych technologii i leków dla potrzeb leczenia chorych oraz wydawania pisma „Videosurgery and other miniinvasive techniques”. Fundacja przejęła dotychczasową działalność prowadzoną przez Fundację Postępy Chirurgii i Transplantacji, która przez 6 poprzednich lat wspierała finansowo realizację w/w celów.

Do najważniejszych zadań Fundacji należy współpraca z wszelkimi organizacjami naukowymi i pozanaukowymi w celu wspieranie działalności edukacyjnej dla potrzeb szeroko pojętego leczenia zabiegowego we wszelkich dziedzinach medycyny a w szczególności z zastosowaniem torów wizyjnych oraz wszelkich innych form leczenia zabiegowego minimalizującego uraz okołooperacyjny tzw. chirurgii małoinwazyjnej. W ramach Fundacji utworzony jest system współpracy partnerskiej. Dzięki zgromadzonym funduszom od Partnerów, wspierany jest Program Edukacyjny Fundacji. We współpracy z oficyna wydawniczą TERMEDIA, Fundacja wydaje jedno z najbardziej wartościowych polskich pism chirurgicznych „Videosurgery and other miniinvasive techniques”. Kwartalnik ukazuje się w języku angielskim, jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich lekarzy w wersji elektronicznej: www.videosurgeryjournal.com. Począwszy od 2009 roku kwartalnik znajduje się we wszystkich najważniejszych światowych bazach pism oraz posiada współczynnik oddziaływania „impact factor”, który w 2018 roku wynosił: 0,852
Drugim ważnym projektem edukacyjnym Fundacji jest cykliczna organizacja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych, sympozjum naukowego, gdzie do uczestników przemawia wyłącznie obraz filmowy. W 2018 roku odbyły się już IV edycja Festiwalu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z Fundacją.
.
Zarząd Fundacji Wideochirurgii:
1. Tadeusz Wróblewski – Prezes
2. Edward Stanowski - vice-prezes
3. Mirosław Samociuk
 
Arena sponsorów: