Fundacja
Fundacja Wideochirurgii została powołana w kwietniu 2011 w celu wspierania rozwoju nowoczesnych technik chirurgicznych, działania na rzecz wprowadzania nowych technologii i leków dla potrzeb leczenia chorych oraz wydawania pisma „Videosurgery and other miniinvasive techniques”. Fundacja przejęła dotychczasową działalność prowadzoną przez Fundację Postępy Chirurgii i Transplantacji, która przez 6 poprzednich lat wspierała finansowo realizację w/w celów.

Do najważniejszych zadań Fundacji należy współpraca z wszelkimi organizacjami naukowymi i pozanaukowymi w celu wspieranie działalności edukacyjnej dla potrzeb szeroko pojętego leczenia zabiegowego we wszelkich dziedzinach medycyny a w szczególności z zastosowaniem torów wizyjnych oraz wszelkich innych form leczenia zabiegowego minimalizującego uraz okołooperacyjny tzw. chirurgii małoinwazyjnej. W ramach Fundacji utworzony jest system współpracy partnerskiej. Dzięki zgromadzonym funduszom od Partnerów, wspierany jest Program Edukacyjny Fundacji. We współpracy z oficyna wydawniczą TERMEDIA, Fundacja wydaje jedno z najbardziej wartościowych polskich pism chirurgicznych „Videosurgery and other miniinvasive techniques”. Kwartalnik ukazuje się w języku angielskim, jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich lekarzy w wersji elektronicznej: www.videosurgeryjournal.com. Począwszy od 2009 roku kwartalnik znajduje się we wszystkich najważniejszych światowych bazach pism oraz posiada współczynnik oddziaływania „impact factor”, który w 2020 roku wynosił: 1,061
Drugim ważnym projektem edukacyjnym Fundacji jest cykliczna organizacja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych, sympozjum naukowego, gdzie do uczestników przemawia wyłącznie obraz filmowy. W 2018 roku odbyły się już IV edycja Festiwalu. Fundacja organizuje tez cykle workshopów filmowych w celu poznania praktycznego technik chirurgicznych oraz posługiwania się przez chirurgów nowoczesnym sprzętem operacyjnym.
Serdecznie zapraszamy do współpracy z Fundacją.

.prof. dr hab. med. Tadeusz Wróblewski – Prezes Fundacji

ORGANIZACJA ZJAZDÓW:
Fundacja Wideochirurgii spółka komandytowa
KRS 0000891642
NIP 9512517030
Regon 388577612
adres: ul. T. Palucha 29/16, 02-495 Warszawa
adres do korespondencji: FUP78, Al. KEN 19, skr.poczt.22, 02-797 Warszawa
Nr konta: 37 1020 1055 0000 9602 0492 6897

WYDAWANIE CZASOPISMA:
Fundacja Wideochirurgii
KRS: 0000383268
NIP: 9512339522
REGON: 142907514
adres: ul. T. Palucha 29/16, 02-495 Warszawa
adres do korespondencji: FUP78, Al. KEN 19, skr.poczt.22, 02-797 Warszawa
Nr konta: 35 1020 1055 0000 9002 0270 3890
 
Arena sponsorów: