Al. KEN 103 m 62
02-722 Warszawa

KRS: 0000383268
NIP: 9512339522
REGON: 142907514
Nr konta: 35 1020 1055 0000 9002 0270 3890
 
Fundacja
Fundacja Wideochirurgii została powołana w kwietniu 2011 w celu wspierania rozwoju nowoczesnych technik chirurgicznych w szczególności z zastosowaniem torów wizyjnych tzw. chirurgii małoinwazyjnej, działania na rzecz wprowadzania nowych technologii i leków dla potrzeb leczenia chorych w Polsce jak również poza jej granicami. Fundacja przejęła dotychczasową działalność prowadzoną przez Fundację Postępy Chirurgii i Transplantacji, która przez 6 poprzednich lat wspierała finansowo realizację w/w celów.

Do najważniejszych zadań Fundacji należy współpraca z Sekcją Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich i wspieranie działalności edukacyjnej dla potrzeb chirurgii polskiej. W ramach Fundacji utworzony jest system współpracy partnerskiej. Dzięki zgromadzonym funduszom od Partnerów, wspierany jest Program Edukacyjny Sekcji oraz wydawanie jednego z najbardziej wartościowych polskich pism chirurgicznych „Videosurgery and other miniinvasive techniques”.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów wspieranych przez Fundację jest wspieranie finansowe i logistyczne utworzonego przez Sekcję Wideochirurgii Ogólnopolskiego Systemu Szkolenia Laparoskopowego chirurgów, który został zatwierdzony przez Konsultanta Krajowego. Jest to podstawowy i obowiązkowy kurs o zasięgu centralnym dla rezydentów specjalizujących się w chirurgii ogólnej. W odbywającym się raz do roku dwudniowym szkoleniu bierze udział około 100 nowych rezydentów chirurgicznych oraz lekarzy po specjalizacji pragnących podnieść swoje kwalifikacje, uzyskać dyplom Sekcji Wideochirurgii i certyfikat ukończenia Kursu Laparoskopowego. Program szkolenia ustalony jest i prowadzony przez Zarząd Sekcji Wideochirurgii w porozumieniu z Konsultantem Krajowym. W ramach kursu prezentowane są najnowsze metody leczenia metodami chirurgii małoinwazyjnej z prezentacjami nowości sprzętowych i leków wprowadzanych dla potrzeb leczenia chorych.

Drugim bardzo istotnym projektem jest wspieranie finansowe kwartalnika „Videosurgery and others miniinvasive techniques” Kwartalnik ukazuje się w języku angielskim w nakładzie 2000 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej: www.videosurgeryjournal.com. Otrzymują go wszyscy członkowie Sekcji Wideochirurgii, międzynarodowa rada naukowa, rozsyłany jest do wszystkich oddziałów chirurgicznych w Polsce, Słowacji i w Czechach oraz wielu VIP. Począwszy od 2009 roku kwartalnik otrzymuje IF 0,826/2009, IF 0,676/2010 i IF 1,0/2011.

Dzięki wsparciu finansowemu Fundacji, zaangażowaniu logistycznemu i merytorycznemu członków Sekcji Wideochirurgii TChP na rzecz sympozjów i szkoleń praktycznych (tzw. warsztatów) dla chirurgów obserwuje się stały postęp w rozwoju chirurgii małoinwazyjnej w Polsce.

Zarząd Fundacji Wideochirurgii:
1. Tadeusz Wróblewski – Prezes
2. Edward Stanowski - vice-prezes
3. Mirosław Samociuk
 
Arena sponsorów: