Al. KEN 103 m 62
02-722 Warszawa

KRS: 0000383268
NIP: 9512339522
REGON: 142907514
Nr konta: 35 1020 1055 0000 9002 0270 3890
 


Workshop Chirurgia Ogólna – filmy i zajęcia praktyczne

Biennale festiwalowe: 22-23 listopada 2019

Pałac Romantyczny Turzno k/Torunia

Program ramowy






 
Arena sponsorów: