Al. KEN 103 m 62
02-722 Warszawa

KRS: 0000383268
NIP: 9512339522
REGON: 142907514
Nr konta: 35 1020 1055 0000 9002 0270 3890
 
Zapobieganie uszkodzeniom dróg żółciowych podczas cholecystektomii laparoskopowej
Dr n. med. Mieczysław Wasielica - emerytowany Ordynator Oddziału Chirurgii w Białymstoku
1. Nie spieszmy się, bądźmy cierpliwi.
2. Zadbajmy o właściwe ułożenie chorego, odmę, obraz i odpowiednie narzędzia.
3. Operujmy delikatnie.
4. Nie popadajmy w rutynę.
5. Mamy prawo mieć wątpliwości-niebezpieczny jest chirurg, który ich nigdy nie ma.
6. Pytajmy asystę, co myśli o danej sytuacji śródoperacyjnej.
7. Pytajmy doświadczone instrumentariuszki, które wielokrotnie widziały więcej niż młody chirurg.
8. W wątpliwych sytuacjach prośmy starszych, bardziej doświadczonych kolegów o ocenę, radę.
9. Pociągając tkanki w różne strony, próbujmy umiejscowić przewód żółciowy wspólny.
10. Dokładnie wypreparujmy połączenie pęcherzyka żółciowego z przewodem pęcherzykowym.
11. Zadajmy sobie pytania:
• Czy nie ma przetoki pęcherzykowej?
• Czy nie mamy do czynienia z zespołem Mirrizi?
• Czy rozpoznawany przez nas przewód pęcherzykowy nie jest przewodem żółciowym wspólnym?
• Czy wąski przewód wątrobowy wspólny nie zagina się lub nie leży obok szyi pęcherzyka żółciowego?
• Czy nie występują nieprawidłowości w anatomii dróg żółciowych?
• Czy jako przewód pęcherzykowy nie jest oceniany prawy przewód wątrobowy?
12. Pamiętajmy o możliwości preparowania pęcherzyka od dna.
13. Bądźmy pewni jaką strukturę klipsujemy, nie liczmy na szczęście.
14. Nie ociągajmy się z decyzją o otwarciu jamy brzusznej-wszyscy wiemy, że zwykle nie żałowaliśmy decyzji o konwersji operacji.
15. Pamiętajmy operacja powinna być bezpieczna a konwersja zabiegu zamierzona, a niewymuszona.
16. Konwersja nie jest powikłaniem ani „porażką” chirurga.
17. Większy odsetek konwersji z powodu wątpliwości i trudności śródoperacyjnych zmniejsza ryzyko powikłań.


Prevention of bile ducts damage during laparoscopic cholecystectomy


1. Do not rush, be patient.
2. Do care about appropriate position of the patient, pneumoperitoneum, visibility and equipment.
3. Operate gently.
4. Do not fall into a routine.
5. You have the right to have doubts – surgeon who does not have them is dangerous.
6. Ask your assistant about the opinion about present intraoperative situation.
7. Ask the experienced nurse who may have seen more than a young surgeon.
8. In difficult situations call older, more experienced colleagues for consultation and advice.
9. By pulling tissues in different directions try to recognize common bile duct.
10. Carefully dissect the junction between gallbladder and cystic duct.
11. Ask yourself questions:
• Isn’t there cholecystocholedochal fistula?
• Isn’t it Mirizzi symdrome?
• Isn’t what we consider to be cystic duct the common bile duct in fact?
• Isn’t there a narrow or recurvated common hepatic duct situated next to the cervix of the gallbladder?
• Isn’t there any anomaly in bile ducts anatomy?
• Isn’t what we consider to be cystic duct the right hepatic duct in fact?
12. Remember about the possibility of dissection starting from the fundus of the gallbladder.
13. Be sure what you are actually clipping, do not rely on luck.
14. Do not delay the decision about laparotomy – we all know that we rarely regret the decision about conversion.
15. Remember that the operation should be safe and conversion intentional, not forced by the need of rescue.
16. Conversion to laparotomy is neither a complication, nor a “defeat” of the surgeon.
17. Higher percentage of conversions caused by doubts and intraoperative difficulties diminishes the risk of complications.
 
Arena sponsorów: