Al. KEN 103 m 62
02-722 Warszawa

KRS: 0000383268
NIP: 9512339522
REGON: 142907514
Nr konta: 35 1020 1055 0000 9002 0270 3890
 
Cholecystektomia metodą laparoskopową bez widocznych blizn
Tadeusz M. Wróblewski
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wstęp
Operacje bez pozostawienia widocznych blizn to marzenie chorych i chirurgów. W tym celu stworzono i wprowadzono wiele nowych technik chirurgicznych i endoskopowych z zastosowaniem specjalnych narzędzi. Chodzi jednak o to, aby efekt kosmetyczny szedł w parze z bezpieczeństwem dla chorego i aby operacja była równie bezpieczna jak wykonywana do tej pory tradycyjna cholecystektomia laparoskopowa.
Film przedstawia technikę usunięcia pęcherzyka żółciowego bez widocznych blizn Metoda ta jest oryginalnym opracowaniem dwuletnich przemyśleń i poszukiwań wśród dostępnych obecnie technik operacyjnych takich jak operacje z wielokanałowego portu pępkowego z zastosowaniem specjalnych wykrzywionych narzędzi oraz innych modyfikacji tej techniki.Opis operacji
Do operacji kwalifikowano chorych w trybie planowym z objawową kamicą pęcherzyka żółciowego. Ułożenie chorego na stole z odwiedzionymi na boki nogami w pozycji anty- Trendelenburga 45° i w 30° ułożeniu na lewym boku. Stosowano: trokar 10/11 mm wprowadzany po nacięciu skóry w pępku, trokar 5 mm wprowadzony w prawym podbrzuszu oraz dwóch minilaparoskopowych, bezportowych i jednorazowych narzędzi do uchwycenia pęcherzyka żółciowego (Stryker, USA). Po wykonaniu 2 cm nacięcia w pępku wykonywano igłą Veressa odmę otrzewnową 12mmHg i wprowadzano port 10/11 mm. Pod kontrolą 5mm optyki 0º wprowadzano port 5 mm w prawym podbrzuszu na poziomie tzw. linii bikini, 4 cm na prawo od linii pośrodkowej i przekładano do niego optykę z pępka. Następnie pod kontrolą wzroku po wykonaniu dwóch 2 mm nacięć skóry wprowadzano w prawym śródbrzuszu: w linii pachowej przedniej i w linii środkowo-obojczykowej dwa, bezportowe, minilaparoskopowe graspery do uchwycenia pęcherzyka. Przewód i tętnicę pęcherzykową preparowano, klipsowano i przecinano a pęcherzyk odcinano od loży z zastosowaniem typowych 5 i 10 mm narzędzi laparoskopowych. Pęcherzyk usuwano przez otwór pępkowy. W przypadku konieczności zastosowania drenażu loży pęcherzykowej, dren typu Redon nr 14 wyprowadzano przez trokar 5mm w podbrzuszu.

Komentarz
Usunięcie pęcherzyka żółciowego bez widocznych blizn stało się faktem. Największa z nich – w pępku jest zupełnie niewidoczna. Blizna w linii bikini jest również doskonale ukryta a drobne blizny po narzędziach 2.3 mm są już po 2 miesiącach zupełnie niewidoczne. Zaletą tej metody jest fakt, że jest ona równie bezpieczna jak tradycyjne usuniecie pęcherzyka metodą laparoskopową, gdyż do ekspozycji pęcherzyka stosujemy dwa beztrokarowe narzędzia minilaparoskopowe o końcówkach zapewniających mocne uchwycenie pęcherzyka żółciowego i dobrą ekspozycję trójkąta Calota. Ostatnim istotnym atutem tej metody jest to, że nie pogarsza ona komfortu pracy chirurga w czasie operacji.

Ryc.1. Chora z zaznaczonymi na brzuchu punktami wprowadzenia trokarów i minilapówRyc.2. Widok jamy brzusznej 2 miesiące po operacji

 
Arena sponsorów: